ویژگی های اسپری اکتان بنزین فلزی :

  • محصولی قدرتمند جهت افزایش
  • سوپر اکتان بنزین شتاب دهنده و تنظیم میزان مصرف سوخت خودرو
  • شستشوی باک بنزین و کلیه مسیرهای سوخت رسانی خودرو
  • وزن 300 میلی لیتر