ویژگی های اسپری رنگ رینگ:

  • نگهدارنده بدنه رینگ از سنگ خوردگی و گرد لنت
  • قابلیت در دمای کمتر از 30 درجه و دمای 100 درجه
  • وزن 400 میلی لیتر